Salı , Ekim 8 2019
Anasayfa / LGS Deneme Sınavları / 2018-LGS-Din Kültürü Deneme Sınavı – 10

2018-LGS-Din Kültürü Deneme Sınavı – 10

1-

Taassup, bir fikre veya inanışa körü körüne bağlanmak, ondan başkasının doğruluğunu kabul etmemek demektir.

Buna göre;

I. Taassup, ilerlemeyi önler.
II. Bütün taklitler, taassuptur.
III. Taassup, aklı kiraya vermek demektir.
IV. Taassuba düşmemek için geleneği toptan ret etmek gerekir.
V. Taassup artıkça cahillikte artar.

Maddelerinden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III            B) II, IV ve V

C) I, III ve IV           D) I, III ve V

 

2.

Kötü alışkanlıkların yayılmasında kitle iletişim araçlarının etkise de büyüktür. Her ülkenin kendi televizyon kanalları  olmasında rağmen birçok film, dizi, yarışma programı tüm dünyada gösterime sunulmaktadır. Bu yayınlanan programların birçoğunda alkol, sigara, uyuşturucu gençlere özendirici bir şekilde sunulmaktadır. Ancak bu programların  zararları sadece bağımlılık yapan kötü alışkanlıklarla sınırlı kalmamakta, nefret, haset, fitne şiddet gibi insanlarını birbirine  düşüren kötü hasletlerde işlenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılamaz?

A) Kötü alışkanlıklar evrensel bir sorundur.
B) Dünya’nın birçok ülkesinde yayınlanan yarışma programları insanlar arası sevgi, dostluk ve güven duygularına zarar  vermektedir.
C) Kötü alışkanlıkların yayılmasında televizyon, internete göre daha fazla etkilidir.
D) Haset, fitne ve şiddet kötü alışkanlıklar kadar İnsanlara zarar vermektedir.

 

3.

Yüce Allah ilk insandan itibaren peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Nitekim insanların ellerinde bulunan ilahi  kitaplar dinin tarihinin insanlık tarihiyle başladığını göstermektedir. Yapılan araştırmalarda tarihin bütün  dönemlerinde hemen hemen her toplumun sahip olduğu bir dini inancı mevcuttur. Değişik bölgelerde yapılan kazı ve  incelemelerde ibadethanelere ve dine ait sembollere rastlanmıştır.

Bu metinde vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah her topluma bir peygamber göndermiştir.
B) Her toplumun kutsal kitabı vardır.
C) Din evrensel bir gerçektir.
D) Yapılan kazılarda önemli ibadethaneler bulunmuştur.

 

4.

Kötü alışkanlık ve davranışlardan korunabilmek için bireye, aileye ve devlete düşen bazı görevler vardır. Herkes üzerine  düşen görevi yerine getirirse kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmak mümkün olur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunmada bireye düşen görevlerden biri değildir?

A) Kötü alışkanlıklar karşıtı yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
B) Kötü alışkanlıklar hakkında bilinçli olunmalıdır.
C) Sportif ve kültürel faaliyetlerde aktif olunmalıdır.
D) Kötü alışkanlıkları olan insanlardan uzak durulmalıdır.

 

5.

Aşağıdakilerden hangisi dinlerin temel özellikleri arsında sayılmaz?

A) Din, evrensel bir nitelik taşır.
B) Kast sistemi vardır.
C) Temel amaçları insanlara iyiliği emredip, kötülükten uzaklaştırmaktır.
D) Hak, adalet ve doğruluk gibi temel ilkeleri taşır.

 

6.

“Şüphesiz biz emaneti(sorumluluğu) göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan  çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.”

                                                                                       Ahzab Suresi 72. Ayet

Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz?

A) Allah sorumluluğu insana yüklemiştir.
B) Sorumluluk yüklenmesi zor bir görevdir
C) İnsan sorumluluğun farkında olmadığı için cahildir.
D) İnsan akıllı bir varlık olduğu için sorumlu kılınmıştır.

 

7.

1. İhram                          a. Safa- Merve
2. Sa’y                              b. Kâbe
3.Vakfe                            c. Mikat
4. Tavaf                           d. Mina
5. Şeytan taşlama          e. Arafat

Yukarıda hac esnasında yapılan ve yapıldığı yerler karışık bir şekilde verilmiştir. Doğru eşleştirme aşağıdakilerden  hangisidir?

A) 1a – 2b- 3c- 4d- 5e

B) 1c- 2a- 3e- 4b- 5d

C) 1d- 2b-3e-4a-5c

D) 1c- 2a- 3d- 4b- 5e

 

8.

Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

A) Yalnız taş duvar olmaz.
B) Veren el, alan elden üstündür.
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

 

9.

(…..) Kur’an bilimsel araştırma ve buluşlarla ilgilenmemizi istemez.
(……) Evrendeki mükemmel düzen ve işleyiş Allah’ın varlığının delillerindendir.
(……) Bilimsel araştırmalar ve Kur’an ayetleri birbiri ile çelişmektedir.
(…….) Allah’ın yaratması sürekli devam etmektedir.

Verilen cümlelere ait doğru(D) / yanlış (Y) sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) D – D – D- D

B) Y- Y- Y- Y

C) D- Y- D- Y

D) Y- D- Y- D

 

10.

  • Vahye dayalı en eski dindir.
  • Zina etmek ve hırsızlık yapmak yasaktır.
  • Hz. Davut ve Hz. Süleyman dönemleri en görkemli dönemleridir.
  • Tanrı Yehova’dır

Ahmet derse geç kalmıştı. Sınıfa geldiğinde öğretmeni yukarıdaki bilgileri açıklıyordu.

Ahmet’e öğretmeni hangi dinden bahsettiğini sordu. Verilen bilgiler düşünüldüğünde Ahmet aşağıdaki cevaplardan  hangisini verirse doğru cevap vermiş olur?

A) Hristiyanlık

B) Yahudilik

C) Hinduizm

D) Budizm

 

Cevap Anahtarı:

1.D

2.C

3.C

4.A

5.B

6.D

7.B

8.B

9.D

10.B

 

image_pdfPDF Olarak Kaydetimage_printBu Sayfayı Yazdır

Hakkında Tarkan DOĞAN

Tarkan DOĞAN
Enes ALTUN, Celal Bayar Üniversite'si mezunu, eğitmen ve web işleri ile uğraşan bir kişidir. Eğitim konulu kitap ve yayınları takipe etmekte, makaleler kaleme almaktadır.

Kesinlikle Okumalısınız

2018-LGS-Türkçe Deneme Sınavı – 10

1. Yansıma, doğa seslerine benzer seslerle yapılan kelimedir. Yansımaların ortaya çıkışı şöyle açıklanabilir: Tabiattaki  zengin hareketliliğin ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.