Pazar , Ekim 13 2019
Anasayfa / LGS Deneme Sınavları / 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı – 10

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı – 10

1.

“Mustafa Kemal 1. Dünya savaşı sırasında Almanların Türkiye’deki genel komutanı Falkenhayn’ın hatalarını görmüş,  Veliaht Vahdettin ile birlikte yaptığı Almanya ziyaretinde Alman Orduları Başkumandanı Hindenburg’la yaptığı  görüşmede Almanların Türkiye’deki askeri kumandaya çok önem vermediklerini dile getirmiştir.”

Mustafa Kemal’in bu sözleri, daha çok onun aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu ifade eder?

A) Açık sözlülüğü              B) Barışseverliği
C) Vatanseverliği              D) İdealist yapısı

 

2.

Wilson İlkeleri’nde yer alan “Yenenler, yenilenlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktır.” ve “Devletler arası gizli  antlaşmalar yapılamayacaktır.” maddelerine bakılarak ABD’nin asıl amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu  söylenebilir?

A) İngiltere ve Fransa’nın daha fazla sömürge kazanmasını önlemek
B) İttifak Devletleri’nin toprak kaybetmesini önlemek
C) Uluslararası sorunları barışçıl yöntemlerle çözmek
D) Uluslararası hukuka uygun olarak hareket etmek

 

3.

Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde sadece Erzurum, Balıkesir, Alaşehir ve Sivas’ta değil, Anadolu’nun pek çok yerinde  kongreler düzenlenmiştir. Farklı zamanlarda Pozantı, İzmir, Nazilli, Muğla, Kars, Edirne, Ardahan, Oltu, Lüleburgaz,  Afyon’da toplanan kongrelerde Anadolu halkı Milli Mücadele için çeşitli çözüm yolları üzerinde durmuştur.

Milli mücadele dönemindeki bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?

A) Ülkenin çeşitli yerlerinde işgale çareler arandığının
B) Birlik ve beraberlik içinde mücadele edileceğinin
C) Ülkenin işgal edilmek istendiğinin
D) Yöresel kurtuluş çareleri arandığının

 

4.

Tarih öğretmeni Fatih, Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra; Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı olduğu zamana  kadar olan dönem için “O dönemde Meclis demek, Mustafa Kemal demekti.” demiştir.

Bu söze göre aşağıdaki durumlardan hangisi ile bir bağlantı kurulamaz?

A) TBMM’nin bütün yetkilerini Mustafa Kemal’e devretmesi
B) Teşkilat-ı Esasiye kanunun çıkarılması
C) Başkomutan yetkisi ile orduyu Sakarya nehrinin doğusuna çekmesi
D) Mustafa Kemal’in İstiklal mahkemelerini tekrar yürürlüğe koyması

 

5.

Hazırlanan yasa teklifi ile TBMM’de görüşülerek oy birliği ile cumhuriyet kabul edildi. Aynı gün yapılan  cumhurbaşkanlığı seçiminde Mustafa Kemal Paşa, cumhurbaşkanı seçildi. Yeni devletin adı ise “Türkiye Cumhuriyeti” olarak belirlendi. Daha sonra Mustafa Kemal, ilk hükümeti kurma görevini İsmet Paşa’ya verdi.

Buna göre;

I. Yeni Türk Devleti’nin adı konuldu.
II. Devlet başkanı belirlendi.
III. Yürütme gücü hükümete devredildi.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I            B) I ve II
C) I ve III             D) I, II ve III

 

6.

23 Nisan 1920’de millet egemenliğine dayalı BMM açıldı fakat BMM’nin açılmasıyla birlikte bu defa da BMM’ye karşı  çeşitli sebeplerle ayaklanmalar çıktı ve bu ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kaldı.

Aşağıdakilerden hangisi BMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların sebeplerinden biri değildir?

A) Kuvayımilliye’nin disiplinsiz davranışları
B) Uzun süren savaşların halkı yorgun düşürmesi
C) Ağır bir antlaşma olan Mondros’un imzalanması
D) İstanbul Hükümetinin halkı TBMM’ye karşı kışkırtması

 

7.

Türk Medeni Kanunu 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girdi. Bu gelişme ile birlikte ülkemizdeki bütün vatandaşların eşitliği  ilkesine dayanan yeni bir hukuki düzene geçildi. Laik bir nitelik taşıyan bu Kanun’un kabulünden sonra dinî inancına  bakılmaksızın her Türk vatandaşı aynı hukuka tabi oldu.

Türk Medeni Kanunu’nun ülkemizde aşağıdakilerden hangisine bir katkı sağladığı savunulamaz?

A) Laik düzene geçişe
B) Siyasal alanda eşitliğe
C) Sosyal alanda eşitliğe
D) Kadın-erkek eşitliğine

 

8.

“Atatürk ilkelerinden bazıları; ırk, dil, din, cinsiyet siyasal düşünce, felsefi görüş ayrımı gözetmeden bütün vatandaşları  kanun önünde eşit sayan bir anlayış benimseyerek insanlar arasındaki farklılıklarından kaynaklanan ayrıcalıkları da  ortadan kaldırmıştır.”

Buna göre;

I. Laiklik
II. Halkçılık
III. Milliyetçilik

ilkelerinden hangilerinin bu farklılıklardan kaynaklanan durumları ortadan kaldırdığı söylenebilir?

A) Yalnız I               B) I ve II
C) I ve III                D) I, II ve III

 

9.

 

 

 

 

Yukarıda verilen ilke amaç eşleştirmesinde yapılan hata hangi ilkelerin yer değiştirmesi ile doğru hale gelir?

A) Milliyetçilik – laiklik
B) Laiklik – Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik – İnkılâpçılık

 

10.

II. Dünya savaşından sonra Türkiye oluşacak yeni dünya düzeninde yer almak istiyordu. ABD Türkiye’nin bölgedeki  yapısı nedeniyle iyi bir müttefik olacağını düşünüyordu. SSCB ise boğazlardan yararlanma ve burada üs elde etme  amacıyla Türkiye’nin kendi yanında yer almasını istiyordu.

Buna göre Soğuk Savaş döneminde dünyanın iki süper gücünün Türkiye’yi yanlarına alma isteklerinde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir?

A) Güçlü ekonomik yapısının
B) Sahip olduğu güçlü ordusunun
C) Genç ve Dinamik nüfus yapısının
D) Sahip olduğu Jeopolitik konumunun

 

Cevap Anahtarı:

1.A

2.A

3.B

4.B

5.D

6.C

7.B

8.D

9.C

10.D

 

image_pdfPDF Olarak Kaydetimage_printBu Sayfayı Yazdır

Hakkında Tarkan DOĞAN

Tarkan DOĞAN
Enes ALTUN, Celal Bayar Üniversite'si mezunu, eğitmen ve web işleri ile uğraşan bir kişidir. Eğitim konulu kitap ve yayınları takipe etmekte, makaleler kaleme almaktadır.

Kesinlikle Okumalısınız

2018-LGS-Türkçe Deneme Sınavı – 10

1. Yansıma, doğa seslerine benzer seslerle yapılan kelimedir. Yansımaların ortaya çıkışı şöyle açıklanabilir: Tabiattaki  zengin hareketliliğin ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.