Perşembe , Ekim 10 2019
Anasayfa / LGS Deneme Sınavları / 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı – 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı – 9

1.

“Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti’nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü  İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin teşkil ettiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.”

Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Yunanistan’ın Mudanya Konferansı’nda İngiltere tarafından temsil edilmesi
B) İngiltere’nin İtalya ve Fransa tarafından desteklenmemesi
C) Boğazların denetiminin uluslararası bir komisyona verilmesi
D) İtilaf devletleri kuvvetlerinin barış anlaşması imzalanana kadar İstanbul’da kalması

 

2.

Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal’in;

I. “Milli Sınırları İçinde Vatan Bölünmez Bir Bütündür Parçalanamaz”
II. “Kuvayımilliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.”
III. “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
IV. “Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.”

sözlerinden hangileri onun halka yönelip halkı etkin duruma getirerek zafere ulaşmayı hedeflediğini gösterir?

A) I veII                  B) I ve III
C) II ve III              D) II ve IV

 

3.

Hükümet İsviçreli bilim insanı Malche (Malşe)’nin Darülfün’un hakkında rapor hazırlamasını istemiştir.

Malche, hazırladığı raporunda şu önerilerde bulunmuştur:

• Üniversitelerin gelişmesi için öncelikle dil derslerine ağırlık verilmeli.
• Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli.
• Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli.
• Öğrenci alımında sınav yapılmalı.
• Spor tesisleri, pansiyon ve yemekhaneler yapılmalı.
• Kongre ve konferanslar düzenlenerek eğitim desteklenmeli.

Maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine değinildiği söylenemez?

A) Üniversite hocalarının bilimsel seviyelerinin yükseltilmesi
B) Araştırmalarda bilimsel konulara önem verilmesi
C) Öğrencilerin sosyal ortamlarının geliştirilmesi
D) Türk Dilinin geliştirilmesi ve bilim dili haline getirilmesi

 

4.

Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin ihtiyaçlarından tarihi gerçeklerinden doğmuş, ona özgü milli bir düşünce  sistemidir. Mustafa Kemal Türk Tarihini ve geleneğini çok iyi incelemiş, Türk insanının karakterini çok iyi analiz  etmiştir. Bu yüzden Atatürkçü düşünce sisteminin temelinde Türk Tarihi ve Türk Kültürü vardır.

Buna göre Atatürkçü Düşünce Sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Batı kültüründen etkilenmiştir.
B) Bu düşünceyle Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.
C)Türk Milletine özgü bir sistemdir.
D)Temelinde milli şair ve yazarlar vardır.

5.

“Millî devlet, herhangi bir kişi, sınıf ve zümreye ayrıcalık tanımayan devlettir. Devlet, bütün toplumsal kurumların,  birimlerin hak ve çıkarlarını koruyan ve dengeleyen, milletin vicdanında saygı ile itibar bulan, halkın bizzat  örgütlenmesinden doğan bir güçtür. Vatanın bütünlüğünün korunması için millî birlik ve beraberliğe büyük önem veren  Atatürkçülük, aynı zamanda ülke topraklarının bölünmez bütünlüğünü esas alır.”

Buna göre parçada;

I. Milliyetçilik,
II. Halkçılık,
III. Devletçilik

gibi Atatürk ilkelerinden hangisi yada hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir?

A) Yalnız I              B) I ve II
C) II ve III              D) I, II ve III

 

6.

Sivas kongresinde, Temsil Heyeti aldığı bir kararla Batı Anadolu’daki Kuvayımilliye güçlerini “Batı Anadolu  Kuvayımilliye Başkomutanlığı” adı altında topladı. Ayrıca Ali Fuat Paşa’yı da bu komutanlığa atadı.

Bu karara bakarak;

I. Temsil heyetinin hükümet gibi hareket ettiği,
II. Düzenli bir ordu meydana getirmek amaçlandığı,
III. Milli egemenliğin gerçekleştirilmek istendiği

durumlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I              B) I ve II
C) Yalnız III           D) I, II ve III

 

7.

Mustafa Kemal Amasya Genelgesi’nin maddelerini kaleme aldıktan sonra genelgeyi Anadolu’da bazı önemli komutan ve  devlet adamlarına göndermiş bu kişilerinde genelgeyi onaylamasını sağlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu şekilde hareket etmesinin nedenlerinden değildir?

A) Milli mücadeleyi kişisellikten çıkarıp ulusallaştırmak
B) Milli mücadele sürecinde bu kişilerin desteğini almak
C) Genelgenin halk üzerindeki etkisini arttırmak
D) Tek başına hareket etmekten çekinmesi

 

8.

Misakı Milli’yle

  • Mondros’tan önce işgal edilmeyen ve Türklerin çoğunlukta olduğu topraklar bir bütündür parçalanamaz.
  • Siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez.
  • İçimizde yaşayan azınlıkların hakları komşu ülkelerde yaşayan Türk ve Müslümanların haklarından fazla olamaz.

Verilen bilgiye göre, “Son Osmanlı Mebusan Meclisi Misakı Milli ile …………….” cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

A) Ulusal sınırlarımızı çizmiştir.
B) Kapitülasyonları reddetmiştir.
C) Bağımsızlıktan ödün vermiştir.
D) Karşılıklılık ilkesi ile hareket etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Lozan Barış Konferansında Türkiye ile Yunanistan arasındaki azınlıklar meselesinin mübadele yoluyla halledilmesi  kararlaştırılmıştı. Buna göre ……………. Yaşayan Türkler ile ………………… yaşayan Rumlar anlaşma gereği mübadelenin  dışında kalacaktı. Bu bağlamda Anadolu’daki Rumlar Yunanistan’a, Yunanistan’daki Türkler ise Anadolu’ya nakledildi.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) Batı Trakya – İstanbul
B) İstanbul – Batı Trakya
C) Doğu Trakya – İstanbul
D) Karaağaç – Doğu Trakya

 

Cevap Anahtarı:

1.A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.B

7.D

8.C

9.D

10.A

image_pdfPDF Olarak Kaydetimage_printBu Sayfayı Yazdır

Hakkında Tarkan DOĞAN

Tarkan DOĞAN
Enes ALTUN, Celal Bayar Üniversite'si mezunu, eğitmen ve web işleri ile uğraşan bir kişidir. Eğitim konulu kitap ve yayınları takipe etmekte, makaleler kaleme almaktadır.

Kesinlikle Okumalısınız

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı – 10

1. “Mustafa Kemal 1. Dünya savaşı sırasında Almanların Türkiye’deki genel komutanı Falkenhayn’ın hatalarını görmüş,  Veliaht Vahdettin ile birlikte …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.