Perşembe , Ekim 10 2019
Anasayfa / LGS Deneme Sınavları / 2018-LGS-Türkçe Deneme Sınavı – 10

2018-LGS-Türkçe Deneme Sınavı – 10

1.

Yansıma, doğa seslerine benzer seslerle yapılan kelimedir. Yansımaların ortaya çıkışı şöyle açıklanabilir: Tabiattaki  zengin hareketliliğin ve onun üyeleri olan insanların, hayvanların çıkardıkları sesler, gürültüler niteliklerine yakın bir  tarzda adlandırılmaya çalışılmıştır. Belirli bir sesin, gürültünün dildeki yaklaşık yansıması olan sözler, Türkçenin yapı  karakterine uygun bir tarzda, daha çok tek heceli, en yalın biçimler olarak ortaya çıkmışlardır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük yoktur?

A) Şangırtıyı duyanlar dükkândan dışarı fırladılar.
B) Gecenin sessizliği içinde ürkütücü bir takırtı kopuverdi.
C) Soğuktan morararan ellerini hohlayarak ısıtmaya çalışıyordu.
D) Akşama doğru minik kuzu bağırmaya başladı.

 

2.

(I) Yemyeşil dağların eteklerine kurulu olan evimiz çok sevimliydi. (II) Bu sevimli evimiz, iki oda ve minicik bir bahçe ile  bütünleşmişti. (III) Bu evimize 1950 yılında taşındık. (IV) Gitgide kalabalıklaşan ailemle evimizde mutlu mesut  yaşamaya devam ediyoruz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde nesnel anlatım vardır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

 

3.

Bir anda salondan geçerek seslerin geldiği mutfağa girdi. Herkes mutfakta toplanmış Murat’ı can kulağıyla dinliyor ve  ona bakıyordu. Ne anlatıyordu acaba herkes bu kadar sessiz bir şekilde dinliyordu? Aslında anlatılanlar ilginç değil  gibiydi ilk bakışta. O zaman anlatana bakmak gerekliydi.

Bu parçadaki “can kulağıyla dinliyor” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öfkeli bir şekilde dinlemek
B) Tüm dikkatini vererek dinlemek
C) Tebessüm ederek dinlemek
D) Alaycı bir şekilde dinlemek

 

4.

1. katıksız saflık ve temizlik, çeşitli sanat dallarında
2. yörüklerin doğayla yüzyıllardan beri
3. eserler veren sanatçılarımızı etkilemiştir.
4. kucak kucağa yaşamaları, kişilik ve yaşantılarındaki

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

 

5.

Her bayram Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bayrama özgü hazırlıklar yapılır. Ramazan ayında Hatay’da yüzyıllardır  yaşatılan bir gelenek vardır. Türkiye’nin her yerinde baklavalar, börekler hazırlanırken Hatay’da kömbeler hazırlanır.  Kömbe, çeşitli baharatların ve hamurun özel kalıplarla hazırlanıp odun ateşli fırınlara kara tepsilerle taşınan kurabiyedir. Gelir durumuna bakılmaksızın her evde yapılır. Tabiî ki malzemelerin çeşidi alım gücüyle doğru  orantılı artarak. Çocuklar ve gençler tepsi getirip götürürken hanımlar tahta veya plastik kalıplarda hamura şekil verip  hamuru tepsilere dizerler.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hataylılar geleneklerine sahip çıkmaktadır ve geleneklerini kuşaktan kuşağa aktarmaktadır.
B) Ülkemizde bayramlara hazırlık farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır.
C) Kömbe malzemesinin çok olması evin maddi durumu hakkında bilgi verebilir.
D) Kullanılan malzemeler arttıkça kömbenin tadı artmaktadır.

 

6.

Sana sıkılan kurşun ciğerime saplanır,
Bilmem bu acı nasıl yüreğimde saklanır?
Can verdiğin bayrağın tabutuna sarılmış,
Sana yüce yaradan cennetten yer ayırmış.
Şehidim rahat uyu biz bekleriz vatanı,
Bu millet affeder mi sana kurşun atanı?

Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bayrağın değeri
B) Vatanın önemi
C) Asker sevgisi
D) Milletin görevi

 

7.

(1) Bu güzel adadan ayrılmak için rıhtıma gittim. (2) Adanın en uzak ucunda derinliğinden dolayı kurulmuş köhne bir  rıhtım. (3) Gemi limana yanaşırken siren sesi ortalığı inletiyor.(4) Rıhtımdaki vinçler yükleri boşaltmak için sabırla  bekliyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerde hikâye unsurlarıyla ilgili hangisi söylenemez?

A) 1. cümle bir olayı ifade etmektedir.
B) 2. cümlede mekân betimlenmektedir.
C) 3. cümlede zaman bildirilmektedir.
D) 4. cümlede kişi belirtilmektedir.

 

8.

Yapay zekâ, makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler üretmesini sağlamak için insan zekâsını alıp bilgisayarlara uygulanarak gerçekleştiren bilim dalıdır. Sistem pek çok konuda insan hayatını kolaylaştırsa da sistemin  tehlikeli yanlarının da bulunduğunun altı çizilmektedir. Kötü niyetli bir yapay zekâ; nükleer sistemleri harekete  geçirebilir, banka hesaplarını boşaltıp borsaları çökertebilir. Yapılan bir çalışmada birbiriyle özel bir dil kullanan iki  yapay zekâ insan kontrolünden çıkınca hemen kapatılmış. Tüm tehlikelerine rağmen ortada bir gerçek var ki o da yapay  zekânın gelecek yüzyılımızda çok önemli bir yere sahip olacağıdır.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgisayarlar aracılığıyla yapay zekâ çalışmaları yapılmaktadır.
B) Yapay zekâ önümüzdeki yıllarda insanların yerini alacaktır.
C) Kontrolden çıkan yapay zekâ insanlar tarafından müdahale edilerek kapatılmıştır.
D) Doğru kullanılmayan yapay zekâ insanlığa yarardan çok zarar verebilir.

 

9- 12. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Yıl 1939. Dünya yeni bir savaşa hazırlanırken Türkiye’de Atatürk’ün sonsuz istirahate çekileceği yerin kim tarafından yapılacağı tartışmaları başlar. Bu yapıyı yabancı mimarlar mı yapmalı yoksa Türk mimarlar mı? Büyük Şair  Necip Fazıl Kısakürek de tartışmalara katılır ve mimarların yanı sıra bir de ressam önerir: Abidin Dino. Ressamımız, bu öneriye sıcak bakar ve Anıtkabir’in ilk planını dev bir Hitit aslanı şeklinde çizer. Peki, neden Hitit aslanı? 1930  yılında yirmi yedi Fransız kültür bilimcinin çıkarttıkları bir dergi vardır: Hitit dergisi. Anadolu’nun ilk devleti olan  Hititleri araştıran bu derginin künyesinde imtiyaz sahibi olan ve bu dergiyi çıkaran kişi olarak bir isim yazılıdır: Mustafa  Kemal Atatürk. Çünkü Atatürk tarihe çok önem verir ve tarihin köklerine kadar inmek ister. Bu duyarlılığı  bilimle taçlandırmak ister.
Nitekim Abidin Dino’nun projesi gerçekleşmez ve uluslararası bir yarışma açılır. 47 proje yarışmaya katılır. Yarışmayı iki Türk mimar kazanır ve Abidin Dino’nun projesini selamlarcasına “Aslanlı Yol” olarak bilen yolu da projeye  eklerler. Projede karşılaşılan bazı güçlüklerden dolayı proje dört kez değiştirilir. Yapımına Rasattepe adı verilen  yerde başlanır. Rasattepe’nin seçilme nedeni ise Ankara’nın o yıllarda hilâl şeklindeki yerleşim planından- ne  yazık ki bu plan yerleşim alanlarından dolayı kayboldu-kaynaklanmaktadır. Bu hilalin yıldız kısmı ise Rasattepe’nin  olduğu yeri göstermektedir. O yıldızın olduğu yer olan tepede Anıtkabir inşaatı başlanır. Ay yıldızlı bayrağımızın yeryüzündeki sembolüdür adeta. Büyük yapının taşları Eskipazar ilçesindeki antik taş ocaklarından getirilir. Türkiye’nin  en iyi taş ustaları canla başla çalışmaya başlar. Mimar Emin Onat’ın özel isteğiyle kabrin bulunduğu bölüm  Ağırnaz köyünden gelenlere yaptırılır. Çünkü Ağırnaz köyü “Mimarların Mimarı” Mimar Sinan’ın köyüdür. Bir anlamda  Mimar Sinan’ın da imzası vardır Anıtkabir’de.

 

9.

Anıtkabir’le ilgili,

1. Hitit dergisi Anıtkabir’in yapımına katkı sağlamıştır.
2. Anıtkabir’in çevresi yıllar içinde değişikliğe uğramamıştır.
3. Ankara’nın yerleşim planı Anıtkabir’in yapılacağı yerin belirlenmesine sebep olmuştur.
4. Anıtkabir’in taşları antik taş ocaklarından sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) 1 ve 2           B) 1 ve 3
C) 3 ve 4          D) 2 ve 4

 

10.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Anıtkabir’in planında Mimar Sinan’ın çizimlerinden de faydalanılmıştır.
B) Atatürk Türk tarihine önem verdiği için Hitit dergisini çıkarmıştır.
C) Aslanlı Yol, Abidin Dino’nun projesinin izini taşımaktadır.
D) Anıtkabir yapımı yarışmasını Türk mimarlar kazandığı için Türk mimarlara yaptırılmıştır.

 

11.

Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?

A) Ankara’nın yerleşim planının zamanla bozulmasından
B) Anıtkabir’in yapımında projenin sık sık değişmesinden
C) Anıtkabir’i yapmak için çok az sayıda Türk mimarın başvurmasından
D) Hitit dergisinin Fransa’da yayımlanmasından

 

12.

Anıtkabir’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yapılma sürecinde planların farklılaştığına
B) Yarışmaya daha çok yabancı mimarların katılmasına
C) Rasattepe’nin seçilme sebebi
D) Yapıda kullanılan taşların geldiği yere

 

 

13.

Sac ya da tuğladan, duvara gömülerek, evin büyük bir kısmını ısıtmak için yapılan sobadır peç. Özellikle Rus  mimarisinde ısınma amacıyla kullanılan peçler, Giresun ilimizde de karşımıza çıkar. Giresun’daki bazı konutlarda 50 cm  çapında 250 cm yüksekliğinde tuğla örülü sac kaplı sobalar görmemiz mümkün. Sobanın büyük parçası her zaman salonda yer alır ve evin ortak mekânını, aile üyelerinin içini ısıtırken bir taşla iki kuş vurur. Bugün Ticaret Lisesi olarak  kullanılan tarihi binada her iki sınıf arasında bir tane bulunacak şekilde peçler bulunmaktadır.

Bu parçanın dili ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
B) Tanımlamaya başvurulmuştur.
C) Benzetmeden yararlanılmıştır.
D) Örneklemeye başvurulmuştur.

 

14.

Bu parçada aşağıdaki açıklamalardan hangisini karşılayan bir deyim kullanılmıştır?

A) Bir çatı altında dirlik düzenlik içinde yaşamak.
B) Birbiriyle çok iyi anlaşmak.
C) Sıcaktan etkilenmeden daha soğuk bir durumda bulundurmak
D) Bir davranışla birden çok yararlı sonuca ulaşmak

 

15.

1. Mezarlıktaki en önemli buluntu ise gümüş bir kabın üzerindeki 26 harfli yazıdır.
2. Bir şehzadeye ait olduğu sanıldığı için ve tamamen altın plakalarla kaplı olduğundan “Altın Elbiseli Adam” ismi  verilmiştir.
3. Altın Elbiseli Adam, 1970 yılında Kazakistan’da Esik kasabası’nın yakınlarındaki mezarlıkta bulunmuştur.
4. Mezarın yanında altından ve gümüşten pek çok eşya çıkarılmıştır.
5. Buluntular Astana’daki Milli Müze’de sergilenmektedir.

Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama nasıl olur?

A) 2- 3- 1- 5- 4
B) 3- 2- 1- 4- 5
C) 3- 2- 4- 1- 5
D) 3- 4- 1- 2- 5

 

16.

Çocukluğumda okuduğum bazı eserleri ve eserlerin kahramanlarını asla unutmam. Yıllar sonra o eseri elime alınca  geçmişe dönüş yaşarım adeta. Söz gelimi “Eskici” hikâyesindeki Hasan’ı nasıl unutabilirim? Vatanından ayrı kalan,  Türkçeye hasret bu çocuğun hikâyesini her okuyuşta gözlerim dolar. Yazarın çizdiği bu tablo yıllara meydan okur her zaman.

Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkileyici eserler ve karakterler yıllar geçince bile unutulmaz.
B) Özgün eserleri unutmak zordur.
C) Duygu yüklü eserleri hafızadan silmek zordur.
D) Kitapları dikkatli bir şekilde okumak unutmayı engeller.

 

17.

Dün akşam Dünya atmosferine giren göktaşı da büyük bir heyecan yarattı.

Bu cümledeki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitişik yazılması gereken “da”nın ayrı yazılması
B) Büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılması
C) Ayrı yazılması gereken sözcüklerin bitişik yazılması
D) Ses olaylarıyla ilgili kurallara uyulmaması

 

18.

Çiviler büyük bir özenle duvara çakıldı.

Bu cümlenin çatı özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Etken- Geçişli
B) Etken- Geçişsiz
C) Edilgen- Geçişli
D) Edilgen- Geçişsiz

 

19.

Çadır kampına giderken yanınıza alacağınız üç şey ( ) mini el feneri ( ) işlevli çakı ( ) ilk yardım çantası ( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (,) (,) (.)
B) (;) (;) (,) (…)
C) (:) (,) (,) (.)
D) (:) (,) (,) (…)

 

20.

Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde,
Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Cümle dışı unsur kullanılmıştır.
B) Tek yüklemli cümledir.
C) Olumlu cümledir.
D) Devrik cümledir.

 

Cevap Anahtarı:

1. D

2. C

3.B

4.A

5.D

6.C

7.D

8.D

9.C

10.A

11.A

12.B

13.C

14.D

15.C

16.A

17.C

18.D

19.C

20.B

 

image_pdfPDF Olarak Kaydetimage_printBu Sayfayı Yazdır

Hakkında Tarkan DOĞAN

Tarkan DOĞAN
Enes ALTUN, Celal Bayar Üniversite'si mezunu, eğitmen ve web işleri ile uğraşan bir kişidir. Eğitim konulu kitap ve yayınları takipe etmekte, makaleler kaleme almaktadır.

Kesinlikle Okumalısınız

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı – 10

1. “Mustafa Kemal 1. Dünya savaşı sırasında Almanların Türkiye’deki genel komutanı Falkenhayn’ın hatalarını görmüş,  Veliaht Vahdettin ile birlikte …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.